Św. Macieja 3

brak
Kategoria: Budynki sakralne

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 225/3 obr. 11
Typ kasyno wojskowe
Konstrukcja murowany
Funkcja kaplica wojskowa
Styl neogotyk
Data powstania przełom XIX/XX w.