Ratuszowa 1 - Spichrz tzw. Domek Kata

brak
Kategoria: Obiekty przemysłowe

Typowy magazyn handlowy budowany w technice murowanej wieku XVII. Spichrz tzw. Domek Kata.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 243/2 obr. 12
Typ spichrz - magazyn
Konstrukcja murowany
Funkcja restauracja
Data powstania XV w. przebudowa XVII w. przebudowa XX w.
Nr wpisu do rejestru nr 7 z dnia 19.06.1953 r.