Kasprowicza 10

brak
Kategoria: Obiekty przemysłowe


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 98/1 obr. 5
Typ budynek przemysłowy
Konstrukcja murowany
Funkcja szkoła
Styl modernizm
Data powstania lata 20/30-te XX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XXXIV/488/17 z dnia 14.07.2017