6 Dywizji Piechoty 96b

6 Dywizji Piechoty 96b 6 Dywizji Piechoty 96b 6 Dywizji Piechoty 96b 6 Dywizji Piechoty 96b 6 Dywizji Piechoty 96b 6 Dywizji Piechoty 96b
Kategoria: Obiekty przemysłowe


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 28/3 obr. 18
Typ mleczarnia
Konstrukcja murowana
Funkcja magazyn, biura
Data powstania początek XX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg uchwała nr XXV/346/08 z dnia 24.10.2008 r.