Łopuskiego 42-44 Dawne Gimnazjum katedralne i Gimnazjum realne z parcelą i murem

Zespół zabudowy dawnego Państwowego Gimnazjum Katedralnego i Gimnazjum Realnego, ob. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika wraz z parcelą, ceglanym murem ogrodzeniowym, murem oporowo - ogrodzeniowym obłożonym cegłą klinkierową.

Obiekt stanowi reprezentatywne świadectwo historii modernistycznej architektury użytku publicznego z lat 30-tych XX w., powstałej na terenie Pomorza Zachodniego. zabudowa z zachowaną pierwotna bryłą, układem kompozycyjnym elewacji z modernistycznym wystrojem architektonicznym oraz zachowanymi elementami pierwotnego wyposażenia, zlokalizowana na terenie zachowanego w historycznych granicach założenia placu przestrzennego wokół szkoły (parceli).


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 136/1 i 136/2 obr. 11
Typ obiekt użyteczności publicznej - szkoła
Konstrukcja żelbetowa i cegła ceramiczna
Funkcja Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika
Styl modernizm, bauhaus
Data powstania 1930 - 1932 r.
Nr wpisu do rejestru A-1568 z 16 września 2016 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków

Lokalizacja

ppor Edmunda Łopuskiego 42-44, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272