Dubois 20 - Baszta zwana Prochową

Baszta zwana Prochową.

Baszta lontowa została wybudowana w XIV wieku. Jest to gotycka pozostałość średniowiecznych murów obronnych miasta. To jedyny element średniowiecznego systemu obronnego Kołobrzegu, który przetrwał do dziś.

obiekt położony na terenie chronionym: średniowieczny układ urbanistyczny –  Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1336 oraz na terenie Skweru Miejskiego- Plac im. płk. A. Przybylskiego- rej. zabytków A-85


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 199 obr. 12
Typ baszta
Konstrukcja murowana
Funkcja Biuro PTTK
Styl Gotyk
Data powstania XV/XVI
Nr wpisu do rejestru nr 97 z dnia 10.08.1956 r.
Zakres ochrony wpis do rejestru zabytków

Lokalizacja

Stanisława Dubois 20, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272