Mariacka 5- Bazylika Konkatedralna

Kategoria: Budynki sakralne

Bazylika Konkatedralna pw. Wniebowzięcia NMP. Kościół parafialny po obrysie murów obwodowych.

na działce nr 272 obr 12 - wokół Bazyliki - teren dawnego cmentarza przykościelnego

obiekt położony na terenie chronionym: średniowieczny układ urbanistyczny –  Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1336


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 272 obr. 12
Typ katedra
Konstrukcja murowany
Funkcja kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
Styl Gotyk
Data powstania k. XIII w.
Nr wpisu do rejestru A-1063 wpis z dnia 30.03.2012 r., wcześniej nr 98 z dnia 10.08.1956 r.
Zakres ochrony wpis do rejestru zabytków

Lokalizacja

Mariacka 5, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272