Wąska - relikty Baszty Więziennej z murami obronnymi

Kategoria: Ruiny

Baszta Więzienna oraz resztki murów obronnych

Ruina baszty więziennej, fragment średniowiecznych umocnień obronnych.


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 254/3 i 253/31 obr. 12
Typ fortyfikacja obronna - fragment muru obronnego - baszta
Konstrukcja murowana
Funkcja ruina
Data powstania XV w.
Nr wpisu do rejestru nr 97, z dnia 10.08.1956 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków

Lokalizacja

Wąska, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272