Śródmieście Miasta Kołobrzeg

Kołobrzeg posiada średniowieczny układ urbanistyczny z szeregiem zabytków architektonicznych z okresu średniowiecza, renesansu, baroku i klasycyzmu. Na terenie Śródmieścia Miasta Kołobrzeg ochroną prawną zostają objęte nawarstwienia kulturowo-osadnicze, historyczne rozplanowanie zespołu (siatka ulic i placów), historyczna zabudowa, elementy małej architektury oraz zieleń komponowana.

Obszar chroniony w granicach ulic: Dubois, Budowlana, Wąska, Rzeczna


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji o wpisie do rejestru zabytków
Typ Śródmieście Miasta Kołobrzeg
Konstrukcja układ urbanistyczny
Nr wpisu do rejestru A-1366 z dnia 28 stycznia 2015 r, wcześniej nr 10 z dnia 21 lipca 1953 r.
Zakres ochrony wpis do rejestru zabytków

Lokalizacja

Stare Miasto, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272