Armii Krajowej 2

Kategoria: Domy mieszkalne

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obecnie: Urząd Skarbowy w Kołobrzegu


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 167/44 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja Urząd Skarbowy w Kołobrzegu
Styl neoklasycyzm
Data powstania około 1889 r.
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

Armii Krajowej 2, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272