Park im. Aleksandra Fredry

Park pierwotnie nosił nazwę Parku na Wilczym Wzgórzu. Był to park krajobrazowy typu obwodnicowego z charakterystycznym motywem obwodnicy podwójnej prowadzonej po obrzeżu parku, której odcinki zachowały się do dnia dzisiejszego.

w parku rosną pomniki przyrody - Cypryśniki błotne (2 egzemplarze)


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 118, 119, 92, 94/3, 93, 94/2, 52, 33 obr. 5
Typ zieleń miejska
Konstrukcja d. Park na Wilczym Wzgórzu
Funkcja park uzdrowiskowy
Data powstania XIX / XX w.
Nr wpisu do rejestru A-1559 z dnia 14.12.1976 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków, UCHWAŁA NR XXXV/505/21 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód - część I

Lokalizacja

Aleksandra Fredry, Józefa Sułkowskiego, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272