Park im. Stefana Żeromskiego

W jego granicach znalazły się Park przy Pomniku Zaślubin oraz Park Nadmorski. Oba zostały założone w 1853 r. na bazie prowadzonych na wydmach od 1809 r. nasadzeń, które prowadzili sympatycy idei rozwoju kąpieliska w Kołobrzegu. W tym czasie miasto pełniło funkcję twierdzy. Jej władze były niechętne inwestycjom kąpieliskowych. Dopiero w 1863 r. Komendantura Twierdzy wyraziła zgodę na zagospodarowanie pasa nadbrzeżnego zielenią. Budowę graniczącej z brzegiem morza Alei Nadmorskiej rozpoczęto w 1884 r.

w parku rośnie pomnik przyrody - Cypryśnik błotny


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki zgodnie z załącznikem graficznym do decyzji o wpisie do rejestru
Typ zieleń miejska
Funkcja park uzdrowiskowy
Data powstania XIX w.
Nr wpisu do rejestru A-1559 z dnia 14.12.1976 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków

Lokalizacja

Aleja Nadmorska, Marii Rodziewiczówny, gen. Władysława Sikorskiego, Obrońców Westerplatte, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272