Plac płk Anatola Przybylskiego

Plac powstał w wyniku zniwelowania dzieł fortecznych twierdzy Kołobrzeg. Pierwotnie był miejscem jarmarków i parad wojskowych. Na skwer miejski został zagospodarowany po I wojnie światowej.


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 198 obr. 12
Typ zieleń miejska
Funkcja skwer miejski
Data powstania ok. 1900 r.
Nr wpisu do rejestru A-85 z dnia29 listopada 2001 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków

Lokalizacja

Plac Przybylskiego, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272