Koszalińska - dawny cmentarz żydowski

Kategoria: Cmentarze

Dawny cmentarz żydowski - Begrabnisplatz. Zlikwidowany. Na podstawie strony www.sztetl.org.pl "Wobec faktu zapełniania się dotychczasowego cmentarza żydowskiego na terenie Theaterpark, kołobrzeska gmina żydowska otrzymała w 1879 r. propozycję bezpłatnego przeniesienia szczątków na założony w tych latach miejski cmentarz komunalny. Ekshumacja była jednak niezgodna z religią żydowską, dlatego gmina zdecydowała się na urządzenie nowego miejsca pochówku. Wybrano działkę położoną na wschód od gazowni, w miejscu gdzie linia kolejowa prowadząca do Białogardu przecinała się z ul. Koszalińską. Na cmentarzu wzniesiono dom pogrzebowy z czerwonej cegły. W jego oknach umieszczone były Gwiazdy Dawida. Pierwszym kołobrzeskim Żydem pochowanym na nowym cmentarzu był znany balneolog dr Herman Hirschfeld, który zmarł 19 czerwca 1885 r. W 1933 r. na cmentarz przeniesiono pomnik H. Hirschfelda, znajdujący się wcześniej przed jego domem przy ul. Spacerowej. Około 1937 r. przy wejściu na nekropolię ustawiono najokazalsze i najwartościowsze nagrobki usunięte ze starego cmentarza. Cmentarz był wykorzystywany do 1938 r. Podczas tzw. Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 r. został zdewastowany. Zdemolowano również dom pogrzebowy, który przejęło wojsko i zaadaptowało na stajnię. Cmentarz ucierpiał również w 1945 r. Istniejący zachowany starodrzew cmentarny umożliwia rozpoznanie zasięgu nekropolii".

ul. Koszalińska, obecnie stacja reduktorów


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 1, 2/7 obr. 20
Typ cmentarz
Funkcja cmentarz żydowski
Data powstania koniec XIX w.
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

Koszalińska, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272