Katedralna - dawny cmentarz przykościelny

Kategoria: Cmentarze

Dawny, ewangelicki cmentarz przykościelny. Na części cmentarza wybudowano dom parafialny. Cmentarz zlikwidowany  Cmentarz znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Na terenie cmentarza znajdują się pomniki:  1. Arcybiskupa Marcina Dunina - od strony ul. Armii Krajowej, autorstwa Zygmunta Wujka, 2. Pomnik Tysiąclecia - nazywany również Pomnikiem Tysiąclecia Utworzenia Biskupstwa w Kołobrzegu - u zbiegu ulic Armii Krajowej i Katedralnej, autorstwa  Wiktora Szostało, z J. Papendick i A.  Gradzik, 3. Tablica "975-lecie powstania biskupstwa w Kołobrzegu" - zawieszona na zewnętrznym murze Bazyliki  autorstwa S. Skubiszyńskiego wg proj. Z. Wujka

położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków- śródmieście miasta Kołobrzeg A-1366


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 271, 272, 273, 274/1, 249/5, 268 obr. 12
Typ cmentarz
Funkcja nieużytkowany
Data powstania XV w.
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

Katedralna, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272