Wczesnośredniowieczne warzelnie soli, stanowisko archeologiczne 2 AZP 15-15/3

Wczesnośredniowieczne warzelnie soli znajdujące się w płn. części  Wyspy Solnej między Parsętą a Kanałem Drzewnym, po obu stronach toku kolejowego. Pozostałości umożliwiają poznanie rzemiosł wczesnośredniowiecznych.

wpis do rej. zabytków: Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie znak KI.IV-0a/64/60 z dnia 19.04.1960 r.

dz. nr 174/15, 174/17 obr 4- skreślone z rejestru zabytków: Decyzja MKDiN z 09.05.2023 DOZ-OAiK.650.68.2022.ML.9

ul. Solna, Wyspa Solna po obu stronach ul. Solnej

lokalizacja: Części działek 167/4, 173/4, 173/7, 174/3, 174/5, 174/13, 174/16, 175/2, 189, 190, 191, 192, 193 obr 4,

 dz. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/6, 4/10, 4/11, 4/13, 5/3, 5/4, 6/1, 25, 28, 29/8, 29/9, 412, 413 obr 11


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki działki po obu stronach ulicy Solnej wraz z nią
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania wczesne średniowiecze VI-VII w.
Nr wpisu do rejestru 284 z 19.04.1960 r.
Zakres ochrony wpis do rejestru zabytków, Uchwała Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18

Lokalizacja

Solna, Warzelnicza, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272