stanowisko archeologiczne 73 AZP 15-15 / 45

Ułamki naczyń z wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności.

ul. 6 Dywizji Piechoty, ślad osadnictwa -wczesne średniowiecze, osada- średniowiecze XIII/ XV w, osada- nowożytność


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki część 23/1, 23/2 obr. 16
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania wczesne średniowiecze, XIII-XV w., nowożytność
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków, UCHWAŁA NR VI/73/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17, oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18

Lokalizacja

6 Dywizji Piechoty, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272