stanowisko archeologiczne 19 AZP 14-15/16

Ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

ul. Wschodnia - punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki na cz. dz 28 obr 6
Typ stanowisko archeologiczne
Konstrukcja punkt osadnictwa- nowożytność, ślad osadnictwa- średniowiecze
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków, Uchwała Nr XVIII/242/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód

Lokalizacja

Wschodnia, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272