Rafińskiego 5

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

położony na obszarze chronionym- Dzielnica uzdrowiskowa


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 95 obr. 4
Typ pensjonat
Konstrukcja murowany
Funkcja Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy "Słoneczko"
Styl secesja
Data powstania 1907 r.
Zakres ochrony UCHWAŁA NR XLIX/695/22 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 95 położonej w obrębie 4

Lokalizacja

Teodora Rafińskiego 5, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272