Rybacka 11

Kategoria: Domy mieszkalne

obiekt wykreślony z Gminnej Ewidencji Zabytków- Zarządzenie nr 87/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 20 obr. 10
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl historyzm
Nr wpisu do rejestru 4 ćw. XIX w.
Zakres ochrony obiekt wykreślony z GEZ w 2017 roku

Lokalizacja

Rybacka 11, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272