Budowlana 22- Kamienica

Kategoria: Domy mieszkalne

budynek położony na terenie chronionym: średniowieczny układ urbanistyczny –  Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1336

do zachowania: bryła, podziały i dekoracja elewacji frontowych, kształt otworów.


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 302/4 i 302/5 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl eklektyzm
Data powstania 1912 r.

Lokalizacja

Budowlana 22, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272