Dubois 27

Kategoria: Domy mieszkalne

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

położony na terenie chronionym: średniowieczny układ urbanistyczny –  Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1336


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 221/2 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna i usługi
Styl neobarok
Data powstania około 1920 r.

Lokalizacja

Stanisława Dubois 27, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272