św. Macieja 3- Kaplica Wojskowa

Kategoria: Budynki sakralne

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

dawne kasyno, obecnie Kaplica Wojskowa- Parafia Wojskowa pw. św. Macieja Apostoła w Kołobrzegu/ Diecezja Ordynariat Polowy Wojska Polskiego


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 225/3 obr. 11
Typ kasyno wojskowe
Konstrukcja murowany
Funkcja kaplica wojskowa
Styl neogotyk
Data powstania przełom XIX/XX w.
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

Św. Macieja 3, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272