Budowlana - budynek przemysłowy (fasada)

Ochronie podlega wyłącznie elewacja frontowa

położony na terenie chronionym: średniowieczny układ urbanistyczny –  Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1336


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nrr 302/3 obr. 12
Typ budynek przemysłowy - magazyn
Konstrukcja murowany
Funkcja mieszkalna
Data powstania przełom XIX / XX wieku

Lokalizacja

Budowlana , 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272