Budowlana 24d - budynek gospodarczy-magazyn

do zachowania: kompozycja, podziały i dekoracje elewacji, kształt i podziały otworów okiennych. W środkowej osi drugiej kondygnacji - półkolista nisza z rzeźbą w środku.

położony na terenie chronionym: średniowieczny układ urbanistyczny –  Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1336


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 302/6 obr. 12
Typ budynek gospodarczy - magazyn
Konstrukcja murowany
Funkcja mieszkalna
Styl neoklasycyzm
Data powstania koniec XIX w.

Lokalizacja

Budowlana 24d, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272