Łopuskiego 24 - sala kinowa

obecnie Kino Wybrzeże


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 168 obr. 12
Typ sala kinowa
Konstrukcja murowana
Funkcja Kino Wybrzeże
Data powstania początek XX w.

Lokalizacja

ppor Edmunda Łopuskiego 24, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272