Łopuskiego 2 - Klub wojskowy

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. dawniej Kino Piast obecnie Klub Wojskowy


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 144/13 obr. 11
Typ szpital wojskowy
Konstrukcja murowany
Funkcja kino, klub
Styl eklektyzm
Data powstania przełom XIX/XX w.

Lokalizacja

ppor Edmunda Łopuskiego 2, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272