Armii Krajowej 12 - Ratusz

obecnie: Siedziba Rady Miasta Kołobrzeg, Biura Urzędu Miasta w Kołobrzegu, Urząd Stanu Cywilnego, Galeria Sztuki Współczesnej, Laboratorium Kultury Adebar, Muzeum Partia Colbergiensis, Punkt Informacji Turystycznej

Ratusz zaprojektował arch. Karol Fryderyk Schinkel, wybudował inż. Ernest Fryderyk Zwirner.

położony na terenie chronionym: średniowieczny układ urbanistyczny –  Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1336


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 248/1 i 247/6 obr. 12
Typ ratusz
Konstrukcja murowany
Funkcja budynek użyteczności publicznej
Styl Neogotyk
Data powstania 1829-1832 r.
Nr wpisu do rejestru A-1065 wpis z dnia 02.04.2012 r., wcześniej nr 373 z dnia 09.04.1964 r.
Zakres ochrony wpis do rejestru zabytków

Lokalizacja

Armii Krajowej 12, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272