Armii Krajowej 13 - Dom - Pałac Braunschweigów

Pałac Brunszwickich / Braunschweigów. Obecnie siedziba Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu - Oddział Historii Miasta

Dom - po obrysie murów obwodowych

położony na terenie chronionym: średniowieczny układ urbanistyczny –  Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1336


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 234/1, 235/2, 253/3 obr. 12
Typ pałac
Konstrukcja murowany
Funkcja Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Styl Empire
Data powstania pocz. XIX w.
Nr wpisu do rejestru A-1064 wpis z dnia 02.04.2012 r., wcześniej nr 375 z dnia 10.04.1964 r.

Lokalizacja

Armii Krajowej 13, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272