Kilińskiego 1 - dawny Sąd Obwodowy

Po likwidacji twierdzy Kołobrzeg w 1872 r. rozpoczęto prace rozbiórkowe przy fortyfikacjach, uwalniając tym samym nowe tereny pod inwestycje. Parcelę przy ul. Kummertstrasse ob. ul. Walki Młodych przeznaczono na budowę gmachu Sądu Obwodowego. Budowa została zakończona w 1913 r. Sąd Obwodowy w Kołobrzegu był sądem pierwszej instancji. Funkcjonował do 1945 r. Na początku lat 50-tych XX w. obiekt przeznaczono na siedzibę Komistariatu Milicji Obywatelskiej.


Więcej informacji: Malwina Markiewicz
Tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 64 obr. 12
Typ budynek użyteczności publicznej
Konstrukcja murowany
Funkcja obecnie zespół budynków Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu
Styl historyzm
Data powstania 1913 r.
Nr wpisu do rejestru A-1676 z 19 czerwca 2017 r.
Zakres ochrony wpis do rejestru zabytków

Lokalizacja

Kilińskiego 1, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272