Fredry 18 - Wilczy Szaniec

Fort miał formę lunety(dzieła fortyfikacyjnego otwartego od tyłu). Był otoczony 3-metrowym wałem ziemnym oraz suchym rowem z palisadą. Rów miał 2,5 m głębokości i 7 metrów szerokości. Oprócz tego fort otaczały wilcze doły. Fort zachował się w formie szczątkowej, na jego bazie w okresie międzywojennym zbudowano amfiteatr. Wał ziemny i fosa są prawie nie zmienione.

fort położony w granicach Parku im. Aleksandra Fredry, wpis do rejestru zabytków A-1559

obecnie: Amfiteatr w Kołobrzegu


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 93, 94/5 obr. 5
Typ fortyfikacja obronna
Konstrukcja nasyp ziemny
Funkcja Fort Wilczy obecnie amfiteatr
Data powstania 1806/1807 r.
Nr wpisu do rejestru nr 619 z dnia 02.08.1967 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków

Lokalizacja

Aleksandra Fredry 18, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272