Brzeska - obiekt dawnego stanowiska dowodzenia

Kategoria: Wpisane do rejestru
Numer działki 4/177 obr. 8
Typ obiekty obronne i wojskowe
Funkcja dawne radziecie stanowisko dowodzenia
Data powstania 1969 r.
Nr wpisu do rejestru A-2033 z 29 czerwca 2022 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków

Lokalizacja

Brzeska, 78-100, Kołobrzeg

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272