Brzeska - obiekt dawnego stanowiska dowodzenia

Numer działki 4/177 obr. 8
Typ obiekty obronne i wojskowe
Funkcja dawne radzieckie stanowisko dowodzenia
Data powstania 1969 r.
Nr wpisu do rejestru A-2033 z 29 czerwca 2022 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków, UCHWAŁA NR L/720/22 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „Ekopark Wschodni”

Lokalizacja

Brzeska, 78-100, Kołobrzeg

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272