Zygmuntowska 10

Kategoria: Domy mieszkalne

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 16/2 obr. 11
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Data powstania 1 ćw. XX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XXV/352/16 z 24.10.2016 r.

Lokalizacja

Zygmuntowska 10, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272