Mickiewicza - dawny cmentarz wojenny

Kategoria: Zieleń

Dawny cmentarz wojenny (Militare Friedhof), na którym pochowani byli obrońcy miasta z 1807 r. - Joachim Nettelbeck i Ernst Waldenfels. Funkcję nagrobnych pomników  obu bohaterów pełniły kolumny średniowiecznego ratusza kołobrzeskiego. Cmentarz i nagrobki zlikwidowano. Obecnie teren dawnego cmentarza znajduje się w całości na obszarze Parku im. S. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków. Cmentarz ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Malwina Markiewicz
Tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 5/8 obr. 4
Typ cmentarz
Funkcja zieleń
Data powstania pocz. XIX w.
Zakres ochrony na terenie Parku im. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków.

Lokalizacja

Mickiewicza, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272