Mickiewicza - dawny cmentarz wojenny

Dawny cmentarz wojenny (Militärfriedhof), na którym pochowani byli obrońcy miasta z 1807 r. - Joachim Nettelbeck i Karl Wilhelm Ernst von Waldenfels. Funkcję nagrobnych pomników obu bohaterów pełniły kolumny średniowiecznego ratusza kołobrzeskiego. Cmentarz i nagrobki zlikwidowano. Obecnie teren dawnego cmentarza znajduje się w całości na obszarze Parku im. S. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków- południowo wschodnia część

Cmentarz ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 5/10 obr. 4
Typ cmentarz
Funkcja zieleń
Data powstania pocz. XIX w.
Zakres ochrony UCHWAŁA NR XLIX/697/22 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego wokół mola spacerowego - część 1

Lokalizacja

Adama Mickiewicza, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272