stanowisko archeologiczne 60 AZP 15-15 /31

Budynek drewniany, fragment ulicy, wojewódzka ewidencja zabytków

ul. Gierczak 4-7, stare miasto- fragmenty zabudowy XIII- XIV- XV w, czasy nowozytne

na obszarze chronionym- śródmieście miasta Kołobrzeg, rej zabytków a-1366


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki na części: 251/5, 252/5, 252/1, 252/4,251/14, 251/15, 208 obr. 12 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania XIII-XIV w. i czasy nowożytne
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

ppor Emilii Gierczak 4-7, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272