Mirocice, Stramnica - ślad osadnictwa (4 AZP 15-16 stan arch 86)

Osada kultura oksywska, fragmenty ceramiki i bryłki polepy. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Malwina Markiewicz
Tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki część 4/7 obr. 20
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania osada kultura oksywska

Lokalizacja

Mirocice, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272