stanowisko archeologiczne 53 AZP 15-15/24

Wykop gazowy wzdłuż Parsęty; odsłonięto warstwę kulturową, spalenizna, cegły gotyckie i nowożytne, ułamki naczyń; przy styku z ul. Narutowicza przy brzegu Parsęty wystąpił w wykopie zespół głazów kamiennych - być może resztki baszty portowej; resztki późnośredniowiecznej i nowożytnej zabudowy ceglanej miasta (piwnice, mury fundamentowe), fragmenty ceramiki. Stanowisko znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

ul. Rzeczna, ul. Gierczak - stare miasto fragmenty zabudowy

położony na obszarze chronionym- śródmieście miasta Kołobrzeg A-1366


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki część 259, 266/3, 269/2, 290/5, 290/6,290/8, 290/9, 291, 317/4, 318/12, 253/28, 172/4, 351, 352, 344, 354, 358, 366, 418 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania stare miasto, XIII-XV w., nowożytność
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

Rzeczna, ppor Emilii Gierczak, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272