stanowisko archeologiczne 48 AZP 15-15/19

Ułamki naczyń, fragmenty skóry obuwia z XIII-XV w i czasów nowożytnych; resztki drewnianej zabudowy miejskiej, resztki ulicy; mury ceglane ze sklepieniami beczkowatymi i inne mury ceglano-kamienne, warstwy nasypowe gruzu. Stanowisko jest ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

ul. Wąska - stare miasto fragmenty zabudowy

obszar chroniony- śródmieście miasta Kołobrzeg, A-1366


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki część 253/22-253/24,253/26, 253/28, 253/29, 253/31, 253/30, 254/3, 255, 256, 259, 352, 358 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania stare miasto, XIII-XV w., nowożytność
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

Wąska, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272