Park Teatralny, Plac Koncertów Porannych

Zespół parkowo - ogrodowy, na który składa się Park Teatralny, Plac Koncertów Porannych z aleją lipową, dawna promenada z aleją kasztanową Reeper Bahn

ob. część  ul. Spacerowej.

pomnik przyrody - Aleja grabowa - Bindaż im. prof. R. Siweckiego - usytuowana pomiędzy ul. Spacerową a Towarową, przy fontannie


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 40/1, 40/2, 40/3, 116/3, 115, 122 obr. 4
Typ zieleń komponowana
Funkcja zieleń miejska
Data powstania XIX w., średniowiecze
Nr wpisu do rejestru A-1484
Zakres ochrony wpis do rejestru zabytków

Lokalizacja

Spacerowa, Towarowa, Zdrojowa, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272