Luneta Lauenburg, ul. Bogusława X

Część głównych fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg, zachowany jako narys ziemny w Parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego

Decyzja  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 251/2012 z dnia 22 marca 2012 r.. Wpisano do wykazu odrębnie w związku z pismem Delegatury w Koszalinie WUOZ w Szczecinie znak ZN.K.5133.1.2015.AF z dnia 23 lipca 2015 r

obiekt położony na terenie chronionym- Park im. gen Henryka Dąbrowskiego - rej zabytków nr A-1057


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki 206/9 obr. 13
Typ fortyfikacja ziemna
Funkcja wyspa na stawie
Data powstania XVIII w.
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

Bogusława X, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272