Park im. Jedności Narodowej

Kategoria: Zieleń

Teren dawnego cmentarza ewangelickiego założonego w 1881 r. na zach. od parku ‘Die Maikuhle’. Po wojnie zdewastowany. Zlikwidowany w 1971 r. i przekształcony na park do wypoczynku biernego. W 2000 r. utworzono na jego terenie niemieckie lapidarium.


Więcej informacji: Malwina Markiewicz
Tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 4/1, 4/2, 3/5, 3/6, 3/7,3/8, 3/9, 4/4, 6, 7/1, 7/2 i część dz. nr 4/5 obr. 2
Typ zieleń miejska
Funkcja cmentarz, obelisk, park nadmorski
Data powstania 1881 r, 1971 r., 2000 r.
Nr wpisu do rejestru A-1559 z dnia 14.12.1976 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków

Lokalizacja

Arciszewskiego, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272