Towarowa - Cmentarz ewangelicki

Dawny cmentarz ewangelicki - Friedhof. Zlikwidowany. Cmentarz znajdował się pomiędzy ul. Towarową i ul. Obrońców Westerplatte. Obecnie część dawnego cmentarza jako skwer znajduje się na terenie Parku im. S. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków. Cmentarz ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 38/1, 38/2, cz.39/1, 5/10 obr. 4
Typ cmentarz
Funkcja cmentarz, obecnie skwer
Data powstania poł. XIX w.
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków, UCHWAŁA NR XLIX/697/22 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego wokół mola spacerowego - część 1

Lokalizacja

Towarowa, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272