6 Dywizji Piechoty - cmentarz wojenny

Kategoria: Cmentarze

Cmentarz wojenny, na którym znajdują się mogiły zbiorowe polskich i radzieckich żołnierzy z marca 1945 r. Cmentarz założony w 1963 roku, modernizacja w 1980 r.

Na terenie cmentarza stał gotycki kościół św. Jerzego, zniszczony w czasie działań wojennych w marcu 1945 r. Jego miejsce upamiętnia słup kamienny. Cmentarz jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 23/1 i 23/2 obr. 16
Typ cmentarz wojenny
Funkcja cmentarz wojenny
Data powstania 1946 r.
Zakres ochrony UCHWAŁA NR VI/73/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18

Lokalizacja

6 Dywizji Piechoty, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272