stanowisko archeologiczne 49 AZP 15-15/ 20

Ułamki naczyń z średniowiecza i czasów nowożytnych, resztki konstrukcji zabudowy drewnianej oraz murowanej, gotyckiej i nowożytnej. Stanowisko ujęte jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

ul. Katedralna 36-40, ul. Brzozowa 3-9   Stare miasto- fragmenty zabudowy XIII- XIV-XV w., czasy nowożytne

teren chroniony- śródmieście miasta Kołobrzeg-  rejestr zabytków A-1366


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki część 357, 266/1, 268, 270/2 i 275/5 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania XIII-XV w, nowożytność
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

Katedralna - Brzozowa, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272