stanowisko archeologiczne 23 AZP 14-15/20

Ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Przesmyk - punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki część 25/3, 25/4, 16/5, 16/4 obr. 6
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania średniowiecze i nowożytność
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków, Uchwała Nr XVIII/242/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód

Lokalizacja

Przesmyk, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272