Jedności Narodowej 12 b - kuźnia

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, kuźnia.


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 144/7 obr. 11
Typ kuźnia
Konstrukcja murowany
Funkcja magazyn
Styl eklektyzm
Data powstania lata 90-te XIX w.
Zakres ochrony UCHWAŁA NR LXI/915/23 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Jedności Narodowej, Solną i Kielecką

Lokalizacja

Jedności Narodowej 12b, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272