Łopuskiego 43

dawny budynek garnizonowy - magazynowy

Budynek do zachowania: bryła, kompozycja i wystrój architektoniczny, kształt i rozmieszczenie otworów okiennych; stolarka do wymiany z zachowaniem pierwotnych podziałów. Zakaz przebudów, remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 225/8 obr. 11
Typ budynek garnizonowy - magazyn
Konstrukcja murowany
Funkcja nieużytkowany
Styl elementy neogotyku
Data powstania początek XX w.
Zakres ochrony Uchwała Nr XVI/235/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" dla działek nr 225/6 i 225/8 położonych w obrębie 11

Lokalizacja

ppor Edmunda Łopuskiego 43, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272