Dzielnica Uzdrowiskowa

Podczas II wojny światowej dzielnica uzdrowiskowa Kołobrzegu uległa prawie w całości zniszczeniu. W skali całego miasta jedynie w granicach ulic: Rodziewiczówny, Waszyngtona, Zdrojowa, Grottgera, zachował się fragment historycznego układu urbanistycznego  dawnej dzielnicy uzdrowiskowej miasta Kołobrzeg wybudowanej na przełomie XIX i XX wieku. Obszar ten charakteryzuje się uporządkowaną kompozycją przestrzenną opartą o obowiązujące linie zabudowy oraz pensjonaty jednorodne w skali i formie rytmicznie rozmieszczone pośród terenów z zielenią niską i wysoką.

Pismo Delegatury w Koszalinie WUOZ w Szczecinie znak DZ.K.5133.2.2016.BM z dnia 3 października 2016 r.


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki zgodnie z załącznikiem do karty ewidencyjnej wykonanej przez ZWKZ
Typ historyczny układ urbanistyczny wraz z historyczną zabudową
Funkcja historyczny układ urbanistyczny
Data powstania XIX/XX w.
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja

Rodziewiczówny, Waszyngtona, Zdrojowa, Grottgera, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272