Sikorskiego - Kamienny Szaniec

Kategoria: Budynki usługowe

Szaniec został wybudowany do ochrony wejścia do portu od strony wschodniej oraz do ochrony wybrzeża. Miał kształt dużego redanu, składał się z wałów ziemnych z kazamatami oraz fosy. Od strony morza był zabezpieczony wałem z głazów. Po likwidacji twierdzy, na końcu XIX w. wybudowano na jego terenie restaurację. W latach 70-tych XX w. rozebrano kamienny wał i zlikwidowano znaczną część wału ziemnego.

obiekt położony na terenie chronionym- Park im. Stefana Żeromskiego- rej. zabytków A-1559


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki cz. dz. 1/3 obr 5
Typ fortyfikacja
Funkcja budynek usługowy
Data powstania 1832 r.
Nr wpisu do rejestru A-1074 z dnia 02.08.1967 r.
Zakres ochrony wpis do rejestru zabytków, UCHWAŁA NR XVIII/242/08 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód.

Lokalizacja

gen. Władysława Sikorskiego, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272